Compartir
A partir del proper dia 1 de gener, els contribuents hauran d’informar el fisc sobre els seus actius digitals dipositats a l’estranger si superen els 50.000 euros en valor. Si estan dipositats en un “wallet” o moneder virtual s’haurà de determinar qui es el custodi de les claus criptogràfiques per determinar si aquells actius es consideren o no dipositats a l’estranger a efectes fiscals.

Segons varem informar en un article publicat en el nostre Blog el passat 18 d’abril, el Govern central va aprovar a l’abril el Reial Decret 249/2023 que estableix l’obligació de declarar els criptoactius a l’estranger per a particulars i empreses residents a Espanya. Podeu accedir a aquell article clicant en el següent enllaç.

Es habitual que les monedes s’emmagatzemin en un “wallet”, també conegut com a moneder virtual, situat a l’estranger, en quin cas s’origina el dubte de si s’ha d’entendre o no que les monedes també estan situades a l’estranger. A aquest interrogant hi ha donar resposta la Direcció General de Tributs (DGT) el passat 28 de juliol. D’aquesta resposta destaquem el següent:

Conceptes previs:

Que son les claus criptogràfiques ? Es un grup de caràcters aleatoris (signes, números i lletres), establerts en un ordre determinat de forma que quedin codificats i sols pugui desxifrar la informació qui disposi de la clau.

Qui es el custodi de les claus criptogràfiques ? Es l’usuari únic que té accés a les claus criptogràfiques.

Que és un “wallet” o moneder virtual ? Es una aplicació mòbil que permet fer moltes operacions financeres encara que no es tingui compte obert en cap banc. Pot ser, o no, el custodi de les claus criptogràfiques.

Qui està obligat a declarar ? L’obligat a declarar es el custodi de les claus criptogràfiques.

Quan es considera que la moneda virtual està ubicada a l’estranger segons la resposta de la DGT ?

  • El factor determinant és la residència fiscal del custodi. La ubicació de la moneda virtual es considera a l’estranger només si hi ha un custodi que protegeix les claus criptogràfiques i aquest custodi no és resident a Espanya ni té un establiment permanent al país.
  • Hi ha “wallets” que no exerceixen la funció de custòdia, ja que no tenen accés a les claus criptogràfiques. En aquests casos, els usuaris controlen les claus privades dels seus co18 abrilmptes i, si el titular és resident fiscal a Espanya i el “wallet” no és custodi, és a dir, si l’usuari és l’únic que té accés a les claus criptogràfiques, no caldrà declarar les criptomonedes com a actius estrangers.
  • D’altra banda, si el “wallet” actua com a custodi, caldrà verificar-ne la residència fiscal. Si el wallet no és resident o no té establiment permanent a Espanya, el titular de les criptomonedes les ha de declarar com a actius estrangers.

Quines son les obligacions fiscals del custodi de les claus criptogràfiques quan la moneda virtual està ubicada a l’estranger ?

Les persones físiques i jurídiques estaran obligats a presentar una declaració informativa anual, model 721, referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de què se’n sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de què se’n sigui titular real, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració i que haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any. En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual aquesta extinció es va produir

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors