Compartir

El dia 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat del passat dia 7 es varen donar les instruccions en la Ordre EMO/274/2015, de 31/8,  corregida en el DOG del dia 9.9.2015 per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent:

  • Els treballadors que el diumenge, 27 de setembre, hagin de treballar i el seu horari coincideix-hi totalment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, tindran dret a un permís retribuït de 4 hores per que puguin anar a votar. Si la coincidència fos com a màxim de 2 hores no caldria donar cap permís. Si la coincidència fos de més de 2 hores i menys de 4, el permís que s’hauria de donar es de 2 hores. Pel que fa als treballadors que el diumenge 27 haguessin de treballar a temps parcial, el temps de permís serà proporcional a la seva jornada reduïda en cas que coincidís total o parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.
  • Els membres de mesa electoral i els interventors, tindran dret a un permís retribuït corresponent a tota la jornada del diumenge (sols en el cas que haguessin de treballar el diumenge).  i, en tot cas, de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dilluns. Per poder rebre la retribució  els treballadors hauran d’acreditar a la seva empresa la condició de membre de la mesa o d’interventor.
  • Els apoderats que haguessin de treballar el diumenge tindran un permís retribuït durant la jornada completa del mateix diumenge.

laboral9

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors