Compartir

El dia 20 de desembre hi ha eleccions al Congrés de Diputats i al Senat i en el Diari Oficial de la Generalitat del passat dia 26 de novembre es varen donar les instruccions en la Ordre EMO/346/2015, de 18/11, per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent:

  • Els treballadors que el diumenge, 20 de desembre hagin de treballar i el seu horari coincideix-hi totalment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, tindran dret a un permís retribuït de 4 hores per que puguin anar a votar. Si la coincidència fos com a màxim de 2 hores no caldria donar cap permís. Si la coincidència fos de més de 2 hores i menys de 4, el permís que s’hauria de donar es de 2 hores. Pel que fa als treballadors que el diumenge 20 haguessin de treballar a temps parcial, el temps de permís serà proporcional a la seva jornada reduïda en cas que coincidís total o parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.
  • Els membres de mesa electoral i els interventors, tindran dret a un permís retribuït corresponent a tota la jornada del diumenge (sols en el cas que haguessin de treballar el diumenge).  i, en tot cas, de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dilluns. Per poder rebre la retribució  els treballadors hauran d’acreditar a la seva empresa la condició de membre de la mesa o d’interventor.
  • Els apoderats que haguessin de treballar el diumenge tindran un permís retribuït durant la jornada completa del mateix diumenge.

laboral1

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors