Compartir

Li recordem que la Llei 6/2017 de reforma dels autònoms va establir una bonificació del 100% sobre la quota per contingències comunes durant tot un any en cas de contractació indefinida d’un familiar o parent per consanguinitat o afinitat de fins a segon grau. Destaquem el següent:

 

Requisits del treballador a contractar:

  • Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.
  • Estar desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació.
    • La Llei permet la contractació en règim general dels fills de l’autònom que siguin menors de 30 anys i que encara convisquin amb ell. En aquest cas, s’exclou la cobertura per desocupació. Aquesta limitació d’edat desapareix quan el descendent pateix una discapacitat igual o superior al 33%.

 

Característiques del contracte:

  • Per temps indefinit a temps complet o parcial.

 

Requisits del treballador autònom que vulgui contractar un familiar:

  • No haver extingit contractes de treball, per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.
  • L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la signatura dels contractes que donen dret a la bonificació.

 

Incentius:

  • Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos.
Zwei Monteure von Glaserei bauen Fenster ein beim Hausbau auf einer Baustelle

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors