Compartir
Els treballadors que demorin la seva jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l’edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada any complet addicional cotitzat, o combinar totes dues opcions.

Què és la jubilació demorada

La jubilació voluntària demorada és la possibilitat reconeguda als treballadors (per compte propi o d’altri) que, una vegada completada l’edat ordinària de jubilació prolonguin la seva vida laboral, per la qual cosa podran accedir a una sèrie de beneficis en la seva futura pensió de jubilació.

Quins avantatges ofereix als treballadors la jubilació demorada més enllà de l’edat ordinària?

El treballador rebrà una compensació que podrà triar entre aquest ventall d’opcions:

  1. Un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat després de complir l’edat ordinària, la qual cosa suposarà un augment de la quantia de la pensió.
  2. Una quantitat a tant alçat per any cotitzat, que dependrà dels anys que s’hagi cotitzat quan s’arriba a l’edat de jubilació, i que va des dels 5.000 als 12.000 euros aproximadament. Es rep en el moment de la jubilació.
  3. Una combinació d’ambdues.

Com es percep la compensació ?

En l’opció 1 el percentatge addicional es rebrà quan l’individu es jubili, aplicant l’increment percentual corresponent a la pensió que rebi cada mes durant la resta de la seva vida.

En l’opció 2 es pot optar per rebre un pagament únic en el moment que s’accedeix a la jubilació. La quantia d’aquest xec varia en funció dels anys de cotització acreditats en la data en què es va complir l’edat de jubilació ordinària:

En l’opció 3 és possible disminuir l’abonament a tant alçat i el percentatge que se sumarà a la futura base reguladora amb l’objectiu de gaudir de tots dos beneficis alhora.

Si pertanyo a classes passives, puc optar per la jubilació demorada?

Sí, els avantatges de jubilar-se després d’haver complert l’edat ordinària també beneficien els membres de classes passives. També poden triar entre un 4 % addicional en la seva pensió per any “extra” treballat, una quantia a tant alçat entre els 5.000 i els 12.000 i una combinació d’ambdues.

Hi ha algun benefici per a les empreses?

Les empreses en les quals desenvolupin la seva activitat els treballadors que optin per allargar la seva vida laboral estaran exemptes de les cotitzacions per contingències comunes dels treballadors que retardin la jubilació, excepte per incapacitat temporal. A més, tindran una reducció del 75 % de la cotització durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert seixanta-dos anys.

Quins requisits haig de complir per accedir a la jubilació demorada?

Són tres i han de complir-se en el moment de la sol·licitud:

  • Haver cotitzat, com a mínim, quinze anys a la Seguretat Social.
  • No haver complert setanta anys.
  • Tenir complerta l’edat mínima de jubilació ordinària per a l’any en curs.

Existeix algun tipus de limitació?

Aquesta jubilació és incompatible amb altres modalitats com l’activa, la flexible o, lògicament, l’anticipada.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors