Compartir
A partir de l’1 d’abril de 2023 la gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d’intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador afectat, per gestionar la baixa o l’alta mèdica.

El 5 de gener de 2023 es va publicar en el BOE el Reial decret 1060/2022 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Principals novetats

  • Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: El metge només es lliurarà una còpia al treballador pel seu ús i el treballador no haurà de lliurar-la a l’empresa.
  • Notificació de l’INSS a l’empresa:  Serà l’INSS el qui notificarà a l’empresa, per via telemàtica, les dades de caràcter merament administratiu del comunicat médic i li requerirà les dades que necessiti per gestionar la prestació.
  • Comunicat de l’empresa a l’INSS: L’empresa haurà de facilitar a l’INSS les dades requerides, també per via telemàtica, en el termini màxim de tres dies.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors