Compartir

L’Estat ha declarat de nou l’alarma i ha facultat les comunitats autònomes per que l’apliquin en el seu territori. La Generalitat de Catalunya n’ha fet ús i el DOG del 25 d’octubre ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de a que destaquem el següent:

Durada de les mesures: 15 dies, des del 25 d’octubre al 8 de novembre.

Mesures de restricció de mobilitat nocturna: Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Excepcions a la restricció de la mobilitat nocturna: S’exclouen d’aquella prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial que caldrà justificar adequadament. També es permet la circulació de vehicles per aquests desplaçaments. Caldrà dur al damunt un certificat autoresponsable. Podeu accedir al model de certificat clicant aquí:

 • Urgències sanitàries: Desplaçaments per assistència sanitària urgent, inclòs per anar a la farmàcia més propera, i per assistència veterinària.
 • Treball: Desplaçaments per anar i venir del treball que no es pugui realitzar a distància. Inclòs els desplaçaments per desenvolupar les funcions pròpies del treball, professió o empresa i per realitzar treball voluntari en serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili: Desplaçaments per retornar al domicili des dels centres educatius, des de les activitats culturals i espectacles públics als que s’hagués assistit i també després de fer les activitats permeses.
 • Atenció de persones vulnerables: Desplaçaments per atenció de persones grans, menors d’edat,  dependents, discapacitades o especialment vulnerables, per motius inajornables. En el cas de persones amb trastorn de conducta que requereixin activitat exterior pel seu benestar emocional o de salut, caldrà dur un certificat de professionals sanitaris o socials.
 • Jutjats: Desplaçaments per actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 • Força major: Desplaçaments per causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
 • Mascotes i animals de companyia: Per la seva atenció es podrà sortir del domicili durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Circulació i transport de mercaderies: La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

Horaris de tancament de les diferents activitats:

 • Activitats de serveis i de comerç minorista, de restauració, recreatives i esportives: Màxim, 21 hores.
 • Activitats culturals, espectacles públics i  serveis de restauració a domicili: Màxim 22 h.
 • Activitats de caràcter essencial: El seu horari no queda limitat per aquesta disposició.  Son activitats de caràcter essencial les detallades en l’annex 2 del Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol. Hi podeu accedir fent clic aquí.

 

Bars i restaurants: Fins el 30 d’octubre continua vigent el tancament total dels bars i restaurants a Catalunya. Sols es permet servir menjar per emportar.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors