Compartir

Ahir es va conèixer el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per el 2021. Tot i que de moment no es més que un projecte que encara no s’ha discutit en el Congrés de Diputats, considerem oportú informar-ne per que ens ajudi a fer les necessàries previsions l’any vinent. El projecte incorpora una pujada selectiva d’impostos. Destaquem el següent:

Impost sobre les rendes de les persones físiques (IRPF):

  • El tipus impositiu pels rendiments del treball de més de 300.000 € passarà del 45 al 47%.
  • El tipus impositiu pels rendiments del capital de mes de 200.000 € passarà del 23 al 26%.
  • Es reduirà a un màxim de 2.000 € (fins ara 8.000 €) l’import màxim a desgravar per aportacions a plans de pensions individuals. En canvi el límit quedarà fixat en 10.000 € (fins ara 8.000 €) quan es tracti d’aportacions a plans de pensions d’empresa.

 

Impost sobre el Patrimoni: El tipus impositius pels patrimonis que superin els 10.000.000 €, passarà del 2,5 al 3,5%

Impost de Societats:

  • Les societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària (SOCIMI) tributaran un mínim del 15% del seu benefici.
  • Es limitarà l’exempció en l’Impost de Societats sobre dividends i plusvàlues en filials a l’95%, exceptuant a les empreses amb una facturació inferior a 40 milions durant els tres primers anys.

 

Altres impostos:

  • Impost sobre el dièsel: Passarà de 30,7 a 34,5 cèntims per litre. (A darrera hora sembla que aquest increment quedarà sense efecte per la oposició del Partit Nacionalista Basc).
  • Impost sobre les primes d’assegurança: Passarà del 6% al 8%.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors