Compartir

Modificació de la  base de cotització:

Recordem que fins el proper dia 30 d’abril  i amb efectes des de l’1 de juliol, els treballadors autònoms tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

A més, fins el dia 30 d’abril també poden sol·licitar que la quantia per la qual cotitzen es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagués fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncien a aquest increment.

Devolució de quotes del RETA, per pluriactivitat:

Els treballadors autònoms que durant l’any 2016 hagin cotitzan simultàniament en el règim general de la Seguretat Social i al règim d’autònoms (RETA), tenen dret a la devolució de part de les cotitzacions efectuades per sobre de 12.368,23 euros, en les següents condicions:

  • Es té en compte la cotització per contingències comuns de la Seguretat Social, sumant les del RETA i les del Regim General de la Seguretat Social, inclosa l’aportació de l’empresa.
  • La devolució serà igual al 50% de l’excés de la quantia indicada, amb un màxim del 50% de les quotes ingressades per contingències comunes en el RETA.
  • La devolució s’haurà de  sol·licitar  a la Tresoreria de la Seguretat Social  fins al pròxim 30 d’abril de 2017.

laboral1

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores laborals: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors