Compartir

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va declarar exempta la tributació de la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social a les mares treballadores durant les 16 setmanes de baixa després del naixement d’un fill, i es va condemnar a Hisenda a retornar les retencions d’IRPF practicades d’aquestes prestacions, més els interessos de demora.

Actualment, no existeix jurisprudència del Tribunal Suprem que avali la opinió dictada per aquest tribunal. No obstant el senyalat, recordem que el període de prescripció per a reclamar la possible devolució de les retencions ingressades de més en concepte de IRPF és de 4 anys. A tal efecte, si vol tramitar la corresponent devolució d’ingressos indeguts per reclamar la devolució dels impostos satisfets per la percepció de la prestació de maternitat, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

assegurances8

Som assessors jurídics i advocats. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors