Compartir

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar i poden  canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any (amb efectes des del dia primer d’abril, juliol, octubre i gener).

Doncs bé, tingueu present que fins al 30 de setembre de 2019 inclòs, i amb efectes per a l’1 d’octubre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Destaquem el següent:

  • Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals.
  • Base màxima de cotització: 4.070,10 euros mensuals.
  • Límit d’elecció de base de cotització pels treballadors que a 1 de gener del 2019, tinguin 47 anys: Si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció s’hagués hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys, en aquest cas no existirà aquesta limitació.
  • Límit d’elecció de base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2019, tinguin complerta l’edat de 48 anys o més: Podran triar una base entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagués hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.
  • Límit d’elecció de base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més:
    • Si l’última base de cotització hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.
    • Si l’última base de cotització hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 7% amb el límit de la base màxima.
  • Base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 treballadors o més per compte d’altri, així com la de l’autònom societari: 1.214,10 euros mensuals.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors