Compartir

L’Audiència Provincial de Barcelona ha declarat en sentència del 27.12.2018 que l’asseguradora ha d’indemnitzar al seu client la reparació dels danys al propi vehicle encara que l’import de la reparació sigui molt superior al valor de mercat del vehicle  sinistrat, atès que en les condicions especials es regulava la cobertura dels danys propis del vehicle sense més limitació que l´import de la franquícia i malgrat que en les condicions generals si que constava aquesta limitació

Per la seva part, l’Audiència Provincial de Santander ha declarat en sentència del 31.10.2018 que l’asseguradora no pot repetir contra el seu assegurat per la indemnització dels danys causats a tercers encara que en el moment de l’accident aquell estigués conduint sota la influència de les begudes alcohòliques.

Les dues sentències tenen en comú l’incompliment per part de l’asseguradora de les obligacions que son imposades per mitjà de la Llei 50/1980 del contracte d’assegurança.

Destaquem els següents requisits que han de concórrer per tal que la vostra asseguradora us pugui aplicar vàlidament una clàusula que limiti els vostres drets:

La clàusula ha d’estar destacada de manera especial a la pòlissa d’assegurança:

  • Ha de constar en les condicions particulars de la pòlissa i no sols en les generals.
  • Ha d’estar redactada amb criteris de transparència i ser clara i senzilla.
  • Ha d’aparèixer destacada o ressaltada en el text.

 

Heu d’haver acceptar la clàusula expressament, per escrit:

  • Ha de constar la vostra signatura a les condicions particulars de la pòlissa i no sols a les generals.
  • També s’admet que la signatura consti en un document apart en el que es relacioni les clàusules que limitin els vostres drets, degudament destacades.

Som advocats i gestionem reclamacions contra entitats asseguradores. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors