Compartir

El Tribunal Suprem en sentència de 7 de maig del 2019, dictada per unificació de doctrina,  ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat i no la de 20 dies que algunes sentències havien reconegut a rel d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Recordem a continuació quina es la indemnització que correspon per les principals causes d’extinció dels contractes de treball:

  • Finalització de contractes de relleu de treballadors jubilats parcialment: 12 dies de salari per any treballat.
  • Finalització de contractes per obra o servei determinat: 12 dies de salari per any treballat.
  • Finalització de contractes eventuals per circumstàncies de la producció: 12 dies de salari per any treballat.
  • Finalització de contractes d’interinitat: Sense indemnització.
  • Finalització de contractes formatius: Sense indemnització. No obstant, l’extinció del contracte s’haurà d’avisar amb 15 dies d’antelació a la data prevista de finalització del contracte, cas contrari l’empresa haurà d’indemnitzar al treballador amb l’import equivalent al salari del temps que no hagués avisat.
  • Extinció de contractes  per causa de mort, jubilació o incapacitat de l’empresari persona física: Un mes de salari en total.
  • Extinció de contractes  per causes objectives de l’empresa (econòmiques, organitzatives o productives) o per força major que faci impossible seguir treballant: 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
  • Extinció de contracte a instàncies del treballador en cas de modificació substancial de les condicions de treball per causes justificades i en perjudici del treballador: 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 9 mensualitats.
  • Acomiadament improcedent: 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. No obstant, la part proporcional del temps de permanència a l’empresa fins el dia 10 de febrer del 2012, s’haurà d’indemnitzar a raó de 45 dies dies per any treballat.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors