Compartir
Fins el 30 de setembre de 2022 el treballadors autònoms tenen la oportunitat de modificar la seva base de cotització a la Seguretat Social (RETA). Aquesta modificació tindrà efectes a partir de 1 d’octubre de 2022, però a partir l’1 de gener de 2023 es començarà a aplicar un nou sistema de cotització.

Sistema actual de cotització al RETA:

  • Els autònoms poden triar base de cotització entre la mínima de 960,60 € i la màxima de 4.130,40 € mensuals.
  • Es permet modificar la base, entre la mínima i la màxima, fins a 4 vegades l’any, els dies primer d’abril, juliol, octubre i gener, encara que hi ha limitacions en funció de l’edat pels majors de 47 anys.
  • Els autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractats 10 treballadors o més, la base mínima de cotització serà de 1.234,80 euros mensuals.
  • La mateixa base mínima de 1.234,80 euros mensuals tindran els autònoms societaris (autònoms que es donen d’alta en el RETA per tenir el control de la seva SL i treballar-hi), excepte els que causin alta inicial en el RETA, durant els 12 primers mesos de la seva activitat.

Nou sistema de cotització al RETA a partir de 2023:

  • S’haurà de cotitzar pels ingressos nets (ingressos menys despeses deduïbles, menys un 3 o 7% addicional en concepte de despeses genèriques.
  • En el moment de l’alta i després a començament d’any, s’haurà de comunicar a la Seguretat Social la previsió de rendiments nets.
  • Durant el període 2023 – 2025 hi haurà 15 trams de cotització en funció del rendiment net.
  • La cotització inicial pels ingressos nets previstos s’haurà d’ajustar en funció dels reals. L’ajust es podrà fer fins a 6 vegades l’any i la Seguretat Social regularitzarà les quotes quan els rendiments nets no es corresponguin amb els trams triats inicialment. En cas de sobre-cotització es reintegrarà a l’autònom l’excés en quatre mesos i en el cas d’infra-cotització: l’autònom haurà de pagar en dos mesos.
  • Per inici d’activitat i amb una durada de 12 mesos, el treballador autònom tindrà dret a una quota reduïda de 80 € mensuals. Amb una durada inicial de dotze mesos. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI al llarg del primer any d’activitat.
  • En cas que a desembre de 2022 el treballador autònoms estigui cotitzant per una base més elevada que la que li correspon en funció dels ingressos nets reals, el treballador autònom, si ho desitja, podrà mantenir a partir de 2023.

 

 

 

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social i gestionem la cotització en el RETA. Consulteu-nos sense compromís enviant un correu electrònic a laboral@rm-assessors.cat; o trucant al 972 208 258.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors