Compartir

En el BOE del dia 1 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, que es configura com una nova prestació econòmica en la seva modalitat no contributiva de la Seguretat Social. Destaquem el següent:

Qui el podrà demanar ?

  • Les persones que tinguin entre 23 i 65 anys, o des dels 18 si el sol·licitant té menors a càrrec
  • Hauran d’acreditar almenys, un any de residència legal a Espanya.
  • L’accés a l’ajuda dependrà del nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que el sol·liciti. A més dels ingressos, es comprovarà el patrimoni net del sol·licitant, restant els seus deutes, i sense tenir en compte l’habitatge habitual. El límit de patrimoni augmenta en funció del nombre de persones de la unitat de convivència.

 

Quan i on es podrà demanar ?

  • A partir del 15 de juny es podrà sol·licitar a través del portal de la Seguretat Social i totes les sol·licituds que es cursin des d’aquest dia fins al 15 de setembre es cobraran amb efecte retroactiu a 1 de juny. També es podrà enviar la sol·licitud per correu ordinari. La Seguretat Social tindrà tres mesos per respondre, i si en aquest termini no respon, la sol·licitud s’entendrà denegada.
  • Durant el mes de juny, la Seguretat Social concedirà “d’ofici” aquesta prestació per a les llars ja catalogades en pobresa extrema: s’estimen unes 100.000, especialment persones que rebin prestació amb fill a càrrec.

     

 

Quina es la quantia de la prestació ? L’ingrés mínim vital parteix d’una àmplia tipologia de llars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantida diferent per a cada tipus de llar. El nivell mínim, que correspon a les llars unipersonals, és de 5.538 euros l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva. A partir d’aquesta quantia s’estableix un coeficient addicional per cada membre de la llar (0,3 per cada adult/menor) i un benefici per a les llars monoparentals (plus 0,22), d’acord amb una taula.

 

Possibilitat de treballar durant el cobrament d’aquesta prestació:

  • Es podrà treballar sempre que amb aquests nous ingressos, tant els laborals com els obtinguts pels autònoms, no se superi el llindar de renda establert com a mínim per a la llar en qüestió.
  • En el supòsit que el titular trobi feina, part del seu salari estarà transitòriament exempt en el càlcul de la prestació. I si el titular ja treballa i s’incrementa el seu salari, la quantia de la prestació es reduirà en una quantia inferior.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors