Compartir

S’ha prorrogat l’estat d’alarma fins a les 0:00 hores del 21 de juny:

 

Flexibilització de les restriccions en fase 2 i 3, des de les 0:00 hores del 8 de juny:  En el BOE del dia 6 de juny també s’ha publicat l’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, que flexibilitza determinades restriccions per a les unitats territorials en fase 2 i 3 del pla per a la transició cap a una nova normalitat, que estaven recollides en ordres anteriors, i que assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 8 de juny i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues. Destaquem el següent:

 • S’eliminen les restriccions a l’ocupació dels vehicles respecte del total de places assegudes, per als transports amb autobús i ferroviaris, així com per als transports terrestres col·lectius d’àmbit urbà i periurbà. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
 • En la fase 3 es permet l’obertura de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en aquesta ordre.
 • A més, en els territoris en fase 3, es podrà consumir dins dels locals d’hostaleria i restauració, sempre que no se superi el 50% del seu aforament i es compleixin les condicions ja establertes en anteriors ordres.
 • En els locals de jocs i apostes, s’estableix l’aforament màxim permès en un 50%. En tots els casos, s’hauran de complir els requisits i la resta de mesures establertes.

 

La Generalitat proposarà que la regió sanitària de Girona passi a la fase 3 a partir del 15 de juny: Cas que es confirmi, totes les comarques gironines ja estaran en la fase 3. Les mesures de la fase 3 estan recollides en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo. Destaquem les següents:

 • Bars, restaurants, cafeteries: L’aforament a les terrasses s’amplia a l’75%, i ja es podrà consumir a les barres amb dos metres de separació.
 • Mobilitat: Es permet la mobilitat dintre les zones en fase 3 sense franges horàries. Es manté la recomanació de rentat de mans, la distància interpersonal major de dos metres, ús de mascareta fora de casa i la higiene en espais públics i privats.
 • Reunions i actes socials: Es permeten reunions de fins amb 20 persones. Es permeten els casaments i l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 75% de l’aforament fins a un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 persones en espais tancats.
 • Comerç: Els comerços poden obrir amb un 50% de l’aforament. En els mercats, amb la meitat de llocs. Els centres comercials obren amb un 40% d’aforament en zones comuns i el 50% en els espais comercials.
 • Hotels: Als hotels es poden reobrir les zones comunes sempre que no se superi el 50% de l’aforament i les activitats d’animació s’han de dissenyar amb un aforament màxim de 20 persones i preferentment a l’aire lliure.
 • Cultura: A les biblioteques es podrà realitzar activitats culturals i d’estudi, sempre que no se superi el 50% de l’aforament. En els museus i sales d’exposicions l’aforament serà de l’50% i les visites podran ser de grups de fins a 20 persones. Els congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments no podran superar els 80 assistents.
 • Espectacles: Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars d’espectacles podran desenvolupar la seva activitat, sempre que compten amb butaques preassignades i no superin la meitat de l’aforament autoritzat. En les activitats a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar-se el 50% de l’aforament, ni superar les 80 persones.
 • Esport: Els esportistes de lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments en grups de fins a 20 persones.
 • Turisme: Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a un màxim de 30 persones i es permetrà la realització de l’activitat de guia turístic, mitjançant cita prèvia i amb grups de no més de 20 persones. Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris podran obrir amb un aforament de el 50% i d’un terç en les atraccions i llocs tancats.
 • Els establiments i locals de jocs i apostes:  no podran superar el 50% de l’aforament ni superar les 50 persones en total.
 • Activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil, com campaments: No podran superar  els 200 participants a l’aire lliure i 80 en espais tancats.

 

Som gestors administratius, consulteu-nos sense compromís trucant al 072 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors