Compartir

Avui, 7 de juliol, entra en vigor el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, publicat en el BOE del 6 de juliol, que conté un conjunt de mesures de suport al sector productiu de les que destaquem la següent mesura que afecta a l’àmbit laboral:

 

 

Bonificació de quotes a la Seguretat Social: La mesura consisteix en la possibilitat d’aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional dels treballadors fixes discontinus.

Període: S’amplia al període juliol a octubre del 2020 les bonificacions que estaven aprovades fins a juny.

Requisits que hauran de reunir les empreses que es vulguin beneficiar:

  • S’han de dedicar a activitats enquadrades en els sectors del turisme i del comerç i hostaleria vinculades a aquest sector del turisme.
  • Han de generar activitat productiva en els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020.
  • Han d’iniciar o mantenir en aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu.

 

Compatibilitat: Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social, si bé l’import resultant d’aplicar totes dues no podrà superar el 100% de la quota empresarial que hagués correspost ingressar.

Procediment: Les bonificacions de quotes s’aplicaran per la Tresoreria de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte del codi de compte de cotització, mes de meritació i vinculació al sector del turisme.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors