Compartir

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat la Instrucció número 4/2019, que ordena un pla de xoc a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb la finalitat de perseguir el frau en la contractació temporal i l’ús irregular dels contractes a temps parcial. Destaquem el següent:

Objectius del pla:

  • Comprovar si els contractes temporals s’han subscrit de manera fraudulenta o si s’ha superat el temps del contracte i, cas afirmatiu, regularitzar-los.
  • Analitzar si en els contractes a temps parcial la jornada declarada es correspon amb la realitzada i, cas afirmatiu, regularitzar-los.

 

Actuacions:

  • Quan els inspectors detectin possibles irregularitats informaran a l’empresa, li donaran un mes per què regularitzi la situació i l’advertiran que els inspectors actuaran si la situació no queda regularitzada.
  • Transcorregut aquest termini, les empreses que segueixin en la situació inicial, o que sols l’haguessin modificat parcialment, seran inspeccionades.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçar a les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors