Compartir

Si un client no ens paga una factura, total o parcialment, en la majoria de casos ens serà possible recuperar  l’import de l’IVA repercutit seguint el següent procediment:

Reclamació: Fer una reclamació judicial o un requeriment notarial al deutor.

Factura rectificativa: Expedir i registrar una nova factura en la qual es rectifiqui i anul·li la quota d’IVA repercutida. La factura s’haurà de numerar en sèrie específica i s’haurà de remetre al deutor dintre els següents terminis a partir de la data de meritació de l’IVA, que normalment coincideix amb la data de la factura no cobrada.

  • Empreses que amb facturació anual inferior a 6.010.121,03 euros: Entre 6 i 9 mesos o entre 12 i 15 mesos.
  • Empreses amb facturació anual superior a 6.010.121,03 euros: Entre 12 i 15 mesos data factura.

 

Comunicació a l’Agència Tributària: En el termini d’un mes a partir de la data de la factura rectificativa, s’haurà de comunicar a l’Agència Tributària la modificació de la base imposable.

Deutors en concurs de creditors: En cas de que el deutor estigui en concurs de creditors, el termini serà de tres mesos per emetre la factura rectificativa a comptar des del moment en que s’hagués publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat la resolució judicial que declari el concurs del deutor.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors