Compartir
En els drets relatius a la salut menstrual de les dones, a partir del dia 1 de juny de 2023 es reconeixerà la possible situació d’incapacitat temporal derivada de menstruacions incapacitants, per interrupció de l’embaràs i des de la 39a setmana d’embaràs.

En el BOE del dia 1 de març, s’ha publicat la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, que aborda noves mesures relacionades amb la salut durant la menstruació. Cal destacar:

Es reconeix la possible incapacitat temporal derivada de les següents circumstàncies:

 • Menstruacions incapacitants secundàries o dismenorrea secundària associada a patologies com ara endometriosis, miomes, malaltia inflamatòria pelviana, adenomiosis, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol mena, podent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal, entre altres.
 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball.
 • Des del primer dia de la trenta-novena setmana de gestació.

Efectes

La regulació de les noves baixes entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació al BOE, és a dir l’1 de juny de 2023.

Tipus de contingència

Incapacitat temporal per contingències comunes.

Obligació de cotitzar durant la baixa

Es mantindrà la obligació de cotitzar durant el temps de baixa.

Període de carència

 • Menstruacions incapacitants i interrupció de l’embaràs: No s’exigiran períodes mínims de cotització.
 • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana de gestació:
  • Menors de 21 anys: No s’exigeix període mínim de cotització.
  • Majors de 21 anys i menors de 26 anys: 90 dies dintre els 7 anys anteriors a la baixa o 180 dies al llarg de tota la vida laboral.
  • Majors de 26 anys: 180 dies dintre els 7 anys anteriors a la baixa o 360 dies al llarg de tota la vida laboral.

Com s’acredita la baixa ?

No s’estableixen requisits. Serà necessària la constatació de la situació pel metge de capçalera com en qualsevol malaltia comuna.

Qui paga la baixa?

 • Menstruacions incapacitants: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.
 • Interrupció de l’embaràs: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, estant a càrrec de l’empresari el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.
 • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, i el salari íntegre corresponent al dia de la baixa anirà a càrrec de l’empresari.

Quin import cobrarà la treballadora ?

La norma no especifica de manera concreta la quantia de prestació econòmica (encara està per definir). Actualment, les baixes per contingències comunes impliquen el 60% de la base reguladora des del quart dia al 20è (inclòs) i el 75% des del dia 21è en endavant.

Durant quant temps cobrarà la treballadora ?

 • Menstruacions incapacitants i interrupció de l’embaràs: el subsidi s’abonarà mentre el beneficiari es trobi en situació d’incapacitat temporal. La norma no estableix un nombre de dies concret.
 • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana: el subsidi s’abonarà des que s’iniciï la baixa laboral fins a la data del part, tret que la treballadora hagués iniciat anteriorment una situació de risc durant l’embaràs, supòsit en el qual continuarà percebent la prestació corresponent a aquesta situació en tant que aquesta s’hagi de mantenir.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors