Compartir
Es prorroga l’SMI de 2022 per a 2023, mentre no s’arribi a un acord en relació amb el seu augment.

El Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre inclou la mesura per la qual es prorroga de la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022.

Fins que no s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2023 es prorroga la vigència del salari mínim interprofessional per a 2022 (art. 100 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre).

Període Dia 14 pagues 12 pagues Anual Treballadors eventuals i temporers Empleats de la llar
Des de l’1 de gener de 2023 fins a la publicació de l’SMI 2023. 33,33 euros 1000 euros 1.166,66 euros 14.000 euros 47,36 (per jornada legal en l’activitat) 7,82 euros (per hora efectivament treballada)

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors