Compartir
S’ha publicat al BOE la Llei 28/2022  d’empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d’aquestes empreses emergents, en particular els relatius a les càrregues socials i fiscals, les exigències del dret mercantil i els tràmits burocràtics.

La norma va entrar en vigor el 23 de desembre. Les principals novetats fiscals i administratives son aplicables a partir de l’1 de gener de 2023.

Concepte d’empresa emergent

Es defineixen com a empreses emergents les persones jurídiques, incloses les empreses de base tecnològica, que reuneixin simultàniament determinats requisits, com ara que siguin de recent creació o que no hagin distribuït dividends.

Alguns avantatges

  • Reducció Impost de societats al 15%.
  • Ajornament de deutes tributaris fins a 12 mesos sense garanties ni interessos de demora.
  • Supressió de la obligació fiscal d’efectuar pagaments fraccionats.
  • Exempció en l’IRPF del lliurament d’accions o participacions al treballadors per un valor de fins a 50.000 euros anuals.
  • Increment en la deducció fiscal per la inversió en empreses de nova o recent creació.
  • Bonificació de quotes per a treballadors autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors