Compartir
Es regula un projecte pilot pel qual les empreses industrials que redueixin durant vint-i-quatre mesos un 10% de la jornada laboral, sense abaixar salaris, podran optar a ajuts de fins a 150.000 euros.

El BOE del dia 16 de desembre publica l‘Ordre ICT/1238/2022, on es regula el nou projecte pilot impulsat pel qual es petites i mitjanes empreses (pimes) que apliquin una reducció mínima del 10% de la jornada laboral durant, almenys, dos anys podran optar fins a 150.000 euros d’ajuts directes per a cobrir els costos empresarials. Això suposarà una setmana laboral de quatre dies (32 hores) i lligar el salari a la productivitat i no al nombre d’hores treballades.

En paral·lel, el projecte també planteja la possibilitat de finançar els costos salarials dels treballadors que es contractin per a cobrir la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l’optimització del temps de treball, els costos de col·laboracions externes o els costos de personal intern necessaris per al disseny o redisseny de processos.

Bases reguladores i procediment de concessió

Les bases reguladores i el procediment de concessió i gestió de subvencions per a concórrer a aquest projecte pilot es regulen en l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre,

El termini de presentació serà el que s’estableixi en la posterior convocatòria, sent com a màxim de dos mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors