Compartir

Les empreses han de cotitzar a la Seguretat Social per a la contingència d’accidents de treball un percentatge sobre el salari dels seus treballadors, que pot anar des del 1,5% fins el 7,15%, en funció de si l’activitat del treballador a l’empresa té un major o menor risc d’accident. L’activitat de l’empresa ve determinada pel CNAE (Classificació nacional d’activitats econòmiques) i en el cas que l’empresa tingui personal que faci “treballs exclusius d’oficina”, a aquest personal se’ls hi aplica una tarifa reduïda.

Fins ara la Tresoreria de la Seguretat Social i la Inspecció del Treball han vingut utilitzant un criteri molt restrictiu, en entendre que la tarifa reduïda per “treballs exclusions d’oficina” només s’aplica als treballs exclusivament administratius i que la jornada es realitzi exclusivament en les oficines.

Finalment el Tribunal Suprem ha dictat sentència el dia 3 de juny del 2019 en la que fixa els següents criteris perquè les empreses puguin aplicar la tarifa reduïda al seu personal administratiu. Destaquem:

Que es considera treballa exclusiu d’oficina ?

  • Es considera “treball exclusiu d’oficina” quan més de la meitat de la jornada el treballador s’hi està físicament a la oficina.
  • El “treball exclusiu d’oficina” no es redueix al merament administratiu sinó que pot coincidir amb l’activitat principal de l’empresa sempre i quan el treballador no es sotmeti als riscos que son propis d’aquella activitat (Per exemple, un comercial d’una fàbrica de galletes que desenvolupa la seva labor telefònicament o des d’un ordinador, sense sortir pràcticament de la seva oficina, podria aplicar la tarifa reduïda sempre que no intervingui en el procés de fabricació).

 

Es podrà demanar la devolució de cotitzacions ? Aquesta sentència del Tribunal Suprem permet que les empreses que tinguin personal en aquesta situació puguin reclamar el que haguessin cotitzat de més en els darrers 4 anys.

frau schreibt auf laptoptastatur

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors