Compartir

En el BOE del dia 30 de desembre del 2017 s’ha publicat el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018. Destaquem:

 • Revaloració de les pensions: S’estableix de forma lineal aplicant un 0,25% a les quanties de les pensions en l’exercici anterior.
 • Quantia màxima de percepció de pensions publiques:   2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/any.
 • Límit d’ingressos pel reconeixement de complements econòmics per mínims:
  • Sense cònjuge a càrrec: 7.133,97 €/any.
  • Amb cònjuge a càrrec: 8.321,85 €/any.
 • Import mínim de la pensió de jubilació i d’invalidesa total pels majors de 65 anys, o d’invalidesa absoluta (pensionistes amb dret al complement per mínim):
  • Amb cònjuge a càrrec: 11.044,60 €/any.
  • Sense cònjuge a càrrec: 8.493,80 €/any.
 • Import mínim de la pensió de viudetat (pensionistes amb dret al complement per mínim):
  • Amb càrregues familiars: 10.353,00 €/any.
  • Amb 65 anys o discapacitat igual o superior al 65%: 8.950,20 €/any
  • Entre 60 i 64 anys: 8.372 €/any.
  • Menor de 60 anys: 6.778,80 €/any.
 • Import anual d’altres prestacions de la Seguretat Social:
  • Pensions no contributives: 5.178,60 €.
  • Complement de pensió pel lloguer d’habitatge: 525,00 €.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors