Compartir
entrada exempple

Fa poc varem informar del contingut del Reial Decret Llei 8/2019 que, entre altres normes laborals i de Seguretat Social, obliga a que totes les empreses duguin un registre de la jornada dels seus treballadors a partir del proper dia 12 de maig.

Fins ara aquesta obligació de registre de jornada ja existia però tant sols afectava als treballadors contractats a temps parcial mentre que ara s’ampliarà a tots els treballadors de l’empresa.

Cal tenir en compte que aquesta norma, publicada el 12 de març, haurà de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés en el termini de 30 dies hàbils des de la publicació. (Atenció, aquesta disposició ha estat convalidada el dia 3.4.2019 i, per tant, seguirà vigent).

Donada la importància d’aquest registre de jornada ens ha semblat convenient insistir-hi de nou i destacar el següent:

 

A quines empreses afecta ?

 • A totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector, mida de la plantilla ni altres motius. Cadascuna d’elles haurà d’acordar les condicions en les quals s’aplica el registre.

 

Quines seran les obligacions de l’empresa en relació al registre de la jornada dels seus treballadors ?

 • Garantir el registre horari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador.
 • Organitzar i documentar el registre de jornada:
  • En la forma que digui el conveni col·lectiu que apliqui l’empresa, en cas que el conveni reguli aquesta matèria.
  • En la forma que acordi l’empresa amb els seus treballadors si el conveni col·lectiu no regula aquesta matèria.
  • Finament, en defecte de conveni i d’acord, en la forma que decideix-hi l’empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors (per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida).
  • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Hi haurà excepcions ?

 • El Govern central podrà establir especialitats concretes per aquells sectors, treballs i categories professionals quan les seves peculiaritats ho requereix-hi.

 

Es podrà sancionar les empreses que ho apliquin o que ho apliquin malament ?

 • La norma modifica l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria, que podrà ser sancionada amb multa d’entre 626 i 6.250 €

 

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors