Compartir

La jubilació activa permet que els jubilats puguin treballar i a la vegada continuar cobrant el 50% de la pensió de jubilació. En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms, se’ls permet que puguin cobrar el 100% de la jubilació, en lloc del 50%, sempre que tinguin contractat almenys un treballador a jornada completa. La DGOSS es va pronunciar el 28.3.2018, en el sentit de que aquest requisit s’entendria complert en el cas que l’autònom jubilat tingues contractat, almenys, un empleat de la llar a jornada completa.

En sentit contrari s’ha pronunciat ara la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS), en una nota de premsa publicada en el web lamoncloa.gob.es. Destaquem:

  • El treballador contractat ha de ser per la mateixa activitat que obligui a l’alta en el RETA: El contracte per compte d’altri que ha de formalitzar el pensionista que vulgui compatibilitzar el 100% de la quantia de la pensió de jubilació amb una activitat per compte propi s’ha d’emmarcar en l’activitat que doni lloc a la seva alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA), el que implica deixar fora de l’accés a la jubilació plena al 100% els supòsits en què el treballador per compte d’altri és un empleat de llar que presti serveis en el domicili particular de l’autònom.
  • Els administradors socials no hi tenen dret: Això implica que en el cas de consellers, administradors, socis o comuners de societats i entitats sense personalitat no serà possible l’accés a la jubilació plena al 100% llevat que comptin amb una altra activitat per compte propi com a persona física on s’acrediti tenir almenys un treballador per compte aliè.
  • Els familiars col·laboradors tampoc hi tenen dret: En cap cas podrà beneficiar-se de la compatibilitat del treball per compte propi amb el 100 per cent de la pensió de jubilació el familiar col·laborador inclòs en el RETA, ja que només l’autònom titular pot actuar com a ocupador dels treballadors per compte aliè al seu servei.
  • El canvi de criteri no afectarà drets adquirits: Segons la citada notícia publicada el canvi de criteri no suposarà una revisió de les compatibilitats ja reconegudes.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat,o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors