Compartir

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat en el seu web el “Criteri tècnic 01-12-2020. Mesures de protecció personal enfront del coronavirus SARS-CoV-2: conceptes sobre la seva utilització en l’àmbit laboral”. Destaquem el següent:

Principis de prevenció que les empreses han d’aplicar:

 • Fomentar el treball remot (no presencial)
 • Mantenir la distància de seguretat interpersonal
 • Separar les àrees de respiració mitjançant barreres
 • Augmentar la ventilació natural i/o forçada
 • Augmentar la neteja i desinfecció
 • Establir productes addicionals per a la higienització de mans
 • Aïllar els sospitosos
 • Crear bombolles laborals reduïdes.

 

Mascaretes en cas de insuficiència de les mesures anteriors: Si les mesures anteriors no són suficients per controlar el risc d’infecció a la feina, s’han de considerar equips d’ús personal que poden incloure l’ús de mascaretes. La decisió sobre el tipus de protecció concret ha de venir determinada per l’avaluació dels riscos laborals.

Tipus d’equips d’ús personal/individual:

 1. Màscares de protecció respiratòria autofiltrants: El seu ús previst és protegir a l’usuari de gotes i aerosols filtrant l’aire inhalat, mitjançant l’ús d’un material filtrant i un correcte ajust amb la cara, i es classifiquen en funció de la seva eficàcia de filtració (FFP1, FFP2 i FFP3).
 2. Màscares quirúrgiquesel seu ús previst principal és protegir a tercers de l’exposició a gotes potencialment infectades que procedeixin de la persona portadora de la màscara quirúrgica filtrant l’aire exhalat.
 3. Màscares higièniques o cobertors facials comunitaris (CFC)aquestes màscares estan previstes per a la seva utilització per persones que no mostren símptoma clínic d’infecció vírica ni bacteriana, i que no entren en contacte amb persones que mostren aquests símptomes. No obstant això, serà l’avaluació de riscos la que permetrà determinar el tipus de protecció personal idoni en cada cas.
 4. Pantalles facialsles pantalles facials es poden usar com a protecció enfront d’esquitxades en combinació amb una màscara per complementar la protecció de l’usuari, actuant com una segona barrera. Respecte de la protecció a tercers, no es recomana l’ús d’una pantalla facial per evitar la propagació del virus degut a que no té un efecte de filtratge.

 

Selecció i ús dels equips necessaris:

 • Les màscares quirúrgiques i higièniques podrien ser considerats equips de protecció individual com un complement al conjunt dels principis de prevenció que les empreses han d’aplicar.
 • El nivell de protecció de les màscares és diferent en funció del seu tipus. Aquesta particularitat s’haurà de tenir molt en compte a l’hora de seleccionar l’equip més apropiat segons l’avaluació de riscos laborals. També cal aplicar  el denominat “principi de precaució”.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors