Compartir

En el DOG d’avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials a Catalunya en matèria de salut pública relacionades amb el Covid-19. Destaquem el següent:

Prohibició de reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) amb més de 10 persones:

 • Reunions: Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • Bars i restaurants: Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d’aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules.
 • No hi poden participar:  Les persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

No estan prohibits:

 • Les activitats laborals.
 • Les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres
 • Els mitjans de transport públic.

 

Estan permesos amb restriccions:

 • Activitats culturals: Les arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • Biblioteques, arxius, museus i monuments:  han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • Activitats lúdiques i recreatives: L’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • Manifestacions: Es podran dur a terme en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.
 • Fires i festes majors: Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

 

Sancions: L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Limitació de la durada d’aquestes mesures: 15 dies a partir d’avui mateix. Es a dir, fins el 12 de setembre

Afectació d’aquestes mesures a les comunitats de propietaris:

 • Durant aquest 15 dies no es podran dur a terme assemblees de comunitats de propietaris
  que puguin superar aquest nombre,
 • Les piscines de les comunitats, es podran mantenir obertes amb les mesures de prevenció que s’anaven aplicant fins al moment, però no hi podran haver famílies/grups de més de 10 persones.

Som gestors administratius i administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors