Compartir

No descobrim res de nou quan diguem que en aquest país es legisla molt (massa) i malament. Ahir varem informar de les noves mesures decretades por la Generalitat i que regiran a tot l’Estat i resulta que en el DOG d’avui ja s’han modificat. Es tracta de la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost. Reproduïm tot seguit les mesures adoptades, de les que ja varem informar ahir,  amb els canvis publicats avui ressaltats en negreta.

Recomanacions de caràcter general però que NO son de compliment obligat:

  • Limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.
  • Limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.

 

Restriccions de caràcter obligatori en els establiments d’hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja:

  • Garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra.
  • Garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d’acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • S’estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.
  • Aquestes mesures també s’apliquen als establiments que desenvolupin l’activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s’estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.

 

Activitats d’oci:

  • Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
  • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat precedent.”

 

Prohibició de fumar a la via pública:

  • No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres.
  • Aquesta limitació és aplicable, també, per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

 

Sancions: Els incompliments del que disposa aquesta Resolució poden ser constitutius d’infracció administrativa, de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Som gestors administratius, consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors