Compartir

El dia 18 d’agost van entrar en vigor a Catalunya les següents mesures que el passat 14 d’agost es varen acordar per tot l’Estat. Es tracta de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, publicada en el DOG del 18 d’agost, de la que destaquem el següent:

Recomanacions de caràcter general però que NO son de compliment obligat:

  • Limitació de los trobades socials fora del grup de convivència estable.
  • Limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.

 

Restriccions de caràcter obligatori en els establiments d’hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja:

  • Garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra.
  • Garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d’acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • S’estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

 

Prohibició de fumar a la via pública:

  • No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres.
  • Aquesta limitació és aplicable, també, per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

 

Sancions: Els incompliments del que disposa aquesta Resolució poden ser constitutius d’infracció administrativa, de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors