Compartir

Per resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/2056/2020, d’11 d’agost, publicada en el DOG del dia 12, s’han prorrogat les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Destaquem  el següent:

Prohibició:

  • Es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
  • Aquesta norma s’aplicarà sempre que en el municipi  de que es tracti no existeix-hi ja una ordenança municipal específica que ho reguli.

 

Entrada en vigor i durada de la prohibició: De fet, aquesta es una prohibició que ja va entrar en vigor el dia 28 de juliol i que ara s’ha prorrogat 15 dies més a partir del dia 12 d’agost.

 

Inspecció i regim sancionador:

  • Les funcions de vigilància, inspecció i control corresponen als ajuntaments respectius.
  • El regim sancionador està regulat en el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost i l’incompliment es podrà sancionar amb multa d’entre 500 i 3.000 euros.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors