Compartir

En el Diari Oficial de la  Generalitat del dia 6 d’agost s’ha publicat el DECRET 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, Es regulen tres noves modalitats que possibiliten prestar els serveis turístics d’allotjament: són les àrees d’acollida d’autocaravanes, els allotjaments singulars i les llars compartides. Pel que fa a les modalitats existents en hotels i turisme rural, es revisa la regulació anterior i s’eliminen les prohibicions innecessàries.

Destaquem els nous productes turístics que es regulen en aquest Decret, entenent que amb la pretensió de regular i fer tributar unes activitats que fins ara ja existien però al marge de la legalitat.

Allotjaments singulars:

  • Es tracta de les cabanes als arbres, les barraques de pedra seca entre vinyes, les coves, etc.
  • El Decret estableix que s’hauran d’ubicar fora de vehicles, aeronaus o embarcacions així com d’edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars; i podran tenir una capacitat màxima de sis places.

 

Llar compartida o “bed and breakfast”. Cada Ajuntament ho haurà de regular en el termini d’un any.

  • La llar compartida és un allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones.
  • Es permet un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies.
  • El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. S’estableix el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament turístic.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors