Compartir

En el DOG del dia 9 d’octubre es va publicar la RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen durant 15 dies més les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Destaquem el següent:

Subsistència d’altres mesures: Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres i, en especial, de la Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques.

 

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social):

  • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
  • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
  • Es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d’altres limitacions establertes a l’activitat d’hoteleria i restauració en àmbits territorials específics.

 

No estan incloses en aquesta prohibició les següents activitats que en el seu cas es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT:

  • Les activitats laborals, les activitats de culte, els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.
  • Les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar.
  • Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.
  • Les biblioteques, arxius, museus i monuments.
  • Les activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives.

 

Prohibició general: En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Dret de manifestació: Podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent.

Fires i festes majors: Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

 

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors