Compartir

Pròrroga de l’estat d’alarma i alçament dels terminis suspesos

El BOE del passat dia 23 de maig va publicar la resolució del Congrés de Diputats del 20 de maig que autoritza la pròrroga de l’estat d’alarma i que s’alci la suspensió dels terminis que varen quedar suspesos a patir del 14 de març per la declaració de l’estat d’alarma. Destaquem el següent:

Pròrroga de l’estat d’alarma: L’estat d’alarma ha quedat prorrogat fins el dia 7 de juny del 2020. El govern ha declarat la seva intenció de demanar encara una última pròrroga per 15 dies més.

Terminis processals: S’alça la seva suspensió amb efectes des del 4 de juny de 2020. Per tant, a partir d’aquesta data tornaran a córrer els terminis que varen quedar suspesos des del 14 de març.

Terminis administratius: Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà,

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accionsAmb efectes des del 4 de juny de 2020 s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

 

Noves condicions per a la fase 2 de la desescalada

Molt probablement totes les comarques de Girona ja estaran en fase 2 a partir del proper dilluns, dia 1 de juny. L’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, fixa noves condicions per la fase 2, que detallem a continuació:

Reobertura de locals d’hostaleria i restauració per a consum en el localLimitació al 40% de l’aforament per al consum en local i al 50% de les taules en terrassa. No obstant, la Generalitat té permès modificar aquests límits.

Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones gransEs permet la realització de visites als residents d’habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans, així com la possibilitat de realització de passejos pels residents.

 Activitat dels cinemes, teatres, auditoris i espais similars i d’altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals: Es mantenen els requisits quant a aforament (1/3) i l’exigència de romandre assegut amb la deguda distància de seguretat.

Ús de les platges:

  • S’haurà de mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
  • Es permet l’ús de dutxes i rentapeus a l’aire lliure, lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. La seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, reforçant la neteja i la desinfecció dels lavabos.
  • La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de 2 metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de 15 persones. Les gandules d’ús rotatori s’hauran de netejar i desinfectar quan canviï d’usuari.
  • Als Ajuntaments limitacions d’accés i de temps de permanència.
  • A l’efecte de calcular l’aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d’aproximadament 4 metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de 6 metres a comptar des de la riba en plenamar.
  • Les activitats d’hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d’ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s’estableix per al règim d’hostaleria i restauració.
  • Els responsables de negocis de motos aquàtiques, hidropedals i de qualssevol altres elements esportius o d’esbarjo hauran de complir amb el disposat en les ordres específiques per a comerç detallista i, de manera particular, tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.

 

Tota la informació sobre la fase 2: Clicant a sobre, podeu veure el pla per a la transició cap a una nova normalitat: guia de la fase 2

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors