Compartir

En espera de més mesures econòmiques relacionades amb el coronavirus,  que avui acordarà el govern de Madrid, recordem que, d’acord amb el RDL 7/2020, els autònoms i les empreses que el 2019 tinguessin un volum de negoci inferior als 6.010.121,04 euros, podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant 6 mesos.

 Destaquem el següent:

  • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020.
  • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000 €.
  • Es permet també -fins ara no s’admetia- l’ajornament de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.
  • Termini de 6 mesos sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers.
  • Aquesta mesura afectarà, per exemple, a l’IVA mensual de febrer, març i abril, per a PIMEs que optessin pel SII, i als pagaments corresponents al primer trimestre -com retencions, IVA i pagaments fraccionats d’empresaris i de societats-, el termini de presentació dels quals acaba el 20 d’abril.

 

Atenció. Cada empresa ha de valorar i comunicar-nos la seva opció, tenint en compte que haurà de preveure la tresoreria al venciment. Sobre aquesta norma encara existeixen dubtes quant a procediments i terminis que anirem aclarint a mesura que l’agència tributària vagi aclarint-les.

Som assessors fiscals i seguim al vostra costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors