Compartir

El passat 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal que obliga a les empreses a adoptar mesures de vigilància i castiga seriosament les que no compleixin. Es tracta d’una qüestió de gran importància per a les empreses. Resumim:

Les societats i els seus administradors poden ser penalment  responsables dels actes del seu personal i dels seus representants.

 • Es traspassa a les empreses la responsabilitat penal pels delictes comesos “en nom o per compte d’aquestes i, en el seu benefici, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret”
 • Tant mateix hi ha responsabilitat si el delicte el cometen persones subordinades a aquests representants o administradors per causa de “no haver-se exercit sobre ells el control adient, ateses les concretes circumstàncies del cas”.
 • La responsabilitat subsisteix encara que no es pugui individualitzar la persona física que va cometre l’acció delictiva.

Delictes dels que les societats i els seus administradors poden ser responsables, per exemple, dels següents delictes

 • Delictes mediambientals
 • De revelació de secrets.
 • Delictes contra la propietat intel•lectual o industrial, transaccions internacionals.
 • Estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra els drets dels ciutadans estrangers, danys informàtics, ect.

Conseqüències d’aquesta nova responsabilitat:

 • Es castiga fins amb penes de presó a aquells que incompleixin de forma greu els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat. Per tant, s’obliga als empresaris a adoptar les mesures de vigilància necessàries per evitar que en l’exercici de l’activitat social puguin cometre aquests delictes.
 • La conseqüència directa per a una empresa declarada responsable penalment és la imposició de la sanció penal, no només pecuniàries, sinó també la dissolució, suspensió temporal d’activitats, clausura temporal de locals, prohibició de realitzar determinades activitats dins del seu objecte social, inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques i intervenció judicial.
 • A més de les penes que poden imposar els tribunals de justícia, també existeixen altres conseqüències per a les empreses que poden resultar igualment greus i perjudicials per al funcionament del negoci, com per exemple:
  • • Repercussió amb els clients i proveïdors i el prestigi de la societat.
   • Entitats financeres que dificultin o neguin la concessió de crèdit o altres operacions financeres.
   • En cas que es tracti d’una societat cotitzada, conseqüències en el preu de l’acció.
   • Desprestigi social i empresarial en els mitjans de comunicació.
   • etc.

Quines mesures s’han d’adoptar per part dels administradors de la societat per evitar o atenuar aquesta responsabilitat penal?

 • Designar una persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment de les normes. En el cas d’empreses de dimensió reduïda (son aquelles que no superin els 10.000.000 € de facturació anual i donin ocupació a menys de 50 treballadors) aquesta responsabilitat la podrà assumir el propi administrador de la societat.
 • Adoptar un pla de prevenció de delictes:  canal de denúncies, un mapa de riscos, un codi de sancions, mesures de reparació, etc. El pla s’ha d’actualitzar constantment, s’ha d’adaptar al funcionament de l’empresa i s’haurà d’anar supervisant.

juridica6

Som advocats i assessors jurídics. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o a martaromaguera@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors