Compartir

En el BOE de l’11 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, que va entrar en vigor el següent dia 12, pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre societats adaptat a la Llei 27/2014 de l’impost. Aprofitem la ocasió per informar-vos tant de les novetats més importants introduïdes per aquella norma com d’altres qüestions rellevants que afecten a les societats o als seus administradors.

1.- Documentació d’operacions vinculades: Les PIMES (Empreses que ocupin menys de 50 treballadors que facturin fins a 10.000.000 euros), en els períodes iniciats a partir del dia 1.1.2015 serà suficient que complimentin un model normalitzat i no caldrà que aportin els valors comparables  per justificar els valors que hagin aplicat. No hauran d’informar les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions no superi els 250.000 euros.

2.- Documentació d’operacions amb persones o entitats no vinculades residents en paradisos fiscals: A partir del dia 1.1.2015 s’haurà de documentar totes les operacions realitzades amb persones o entitats no vinculades residents en paradisos fiscals,  inclòs les realitzades amb la mateixa persona o entitat l’import conjunt de la qual no superi els 250.000 euros.

• S’exceptuen d’aquesta obligació les transaccions dutes a terme amb entitats que compleixin els dos requisits següents: a) que resideixin en un Estat membre de la Unió Europea o en Estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu amb els quals existeixi un efectiu intercanvi d’informació en matèria tributària; i b) que el contribuent acrediti que les operacions responen a motius econòmics vàlids i que aquestes persones o entitats realitzen activitats econòmiques.

3.- Retencions fiscals:

  • Tipus general des del 1.1.2015 fins el 11.7.2015: 20%.
  • Tipus general des del 12.7.2015 al 31.12.2015; 19,5%.
  • Tipus general a partir del 1.1.2016: 19%
  • Rendiments procedents de la cessió del dret a l’explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització. Tipus per tot el 2015: 24%.
  • Premis de loteries i apostes que, per la seva quantia, estiguessin subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes. Tipus per tot el 2015: 20%.

 4.- Remuneració dels administradors de les societats: La remuneració dels administradors socials ha estat una qüestió molt controvertida en els darrers anys. Finalment la nova llei 27/2014 de l’Impost de societats va clarificar bastant aquesta qüestió. Us adjuntem la nostra circular 20.08.2015 sobre la matèria (hi podeu accedir clicant aquest enllaç). En resum, la situació es ara la següent:

  • Si els estatuts no diuen el contrari, els càrrecs d’administració de les societats es consideraran gratuïts i en el cas que se’ls vulgui retribuir caldrà modificar els estatuts. Cas contrari Hisenda podria considerar que la retribució als administradors es una liberalitat i no admetre que la societat es dedueix-hi la despesa.
  • En cas que els administradors a la vegada treballin per la societat, be sigui en funcions d’alta direcció o altres de caràcter laboral, la societat els hi podrà retribuir aquestes funcions i deduir-se la despesa (amb independència del que diguin els estatuts pel que fa a la retribució dels administradors) però caldrà poder-ho justificar (contracte laboral, nòmines …).

fiscalcomptable6

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a carlesvilanova@rm-assessor.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors