Compartir
nou impost de vehicles

A partir del dia 1 de novembre les societats i altres persones jurídiques s’hauran de donar d’alta a la bústia digital de Trànsit

S’ha creat una nova obligació per les empreses que siguin persona jurídica: Donar-se d’alta a la bùstia electrònica de la Direcció General de Trànsit per poder rebre les notificacions relacionades amb les sancions. Cas contrari no rebran els avisos i els prescriurà els seus drets  en relació amb les sancions.


Contingut de la nova obligació: 

A partir de l’1 de novembre, les empreses que estiguin constituïdes en forma de societat o d’altra persona juridica estaran obligades a donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial La DGT, ja que a partir d’aquesta data deixaran de rebre les notificacions en format paper.

Per donar-se d’alta i rebre les notificacions, cal que l’empresa disposi d’un certificat digital en vigor, faciliti una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Conseqüències en cas d’incompliment: 

L’empresa no rebrà els avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit i els prescriurà el dret a recòrrer les sancions i la possibilitat de pagar en perìode voluntari.

Recomanació: 

A la resta de persones físiques, tot i no tenir aquesta obligatorietat, és del tot recomanable estar inscrit a la DEV. D’aquesta manera s’evitarà possibles incidències per falta de no rebre les comunicacions en el termini establert.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors