Compartir

La Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions per a la contractació indefinida d’un primer treballador. El mòdul econòmic es fixa en 18.325,92 euros.

Podran ser beneficiaris d’una nova subvenció que atorga la Generalitat, de fins a 18.325,92 euros,  Els treballadors autònoms  o les societats limitades unipersonals (SLU) sense assalariats a càrrec, que contractin un treballador amb caràcter indefinit.  Les subvencions es podran demanar a partir d’avui, 28 d’octubre i fins el dia 11 de novembre,


El DOG del 27 d’octubre publica la Resolució EMT/3290/2022, de 21 d’octubre, que convoca la concessió de subvencions per la contractació d’un primer treballador. Les bases reguladores es varen publicar el passat 6 d’octubre, Ordre EMT/220/2022 i totes les condicions per la tramitació es poden consultar en aquest enllaçDestaquem el següent:

Beneficiaris:

 • Treballadors/es autònoms o societats limitades unipersonals (SLU) sense assalariats.
 • No serà inconvenient per a la subvenció que el sol·licitant tingui autònoms col·laboradors, sempre i quan el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquests.

Requisits del contracte de treball:

 • La persona contractada s’haurà de trobar en situació d’atur.
 • El contracte haurà d’ìncloure entre 20 i 100 hores de formació.
 • Haurà de ser de durada indefinida  i s’haurà de mantenir durant un perìode mínim de 18 mesos.
 • A temps complet o a temps parcial mímim de 20 h. setmanals.
 • S’exclou els contractes fix – discontinus.

Requisits del sol·licitant:

 • Haurà d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. .
 • Haurà d’haver estat ininterrompudament en alta durant l’any anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • També haurà de complir els altres requisits que consten a les bases reguladores.

Subvenció:

 • El módul de 18.325,92 euros serà per persona contractada a jornada completa. Aquest import correspon al salari mínim interprofessionals (SMI) de 12 mesos més la quota patronal de Seguretat Social.
 • En cas de contrcte a tamps parcial de més de 20 h,  la subvenció serà proporcional.

Sol·licituds:  Des de les 9:00 h,  del 28 d’octubre de 2022 fins e les 15:00 h del 11 de novembre de 2022. 

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258,  o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors