Compartir
El Consell de Ministre del 4 d’octubre va aprovar el projecte de pressupostos generals de l’Estat per el 2023 que queda pendent d’aprovació pel parlament espanyol. Inclou  novetats en matèria tributària:

Destaquem les següents novetats:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):

Rendes del capital:
  • Augmenta un punt, fins al 27%, el gravamen que afecta les rendes del capital que oscil·len entre els 200.000 i els 300.000 euros anuals.
  • Augmenta dos punts, fins el 28% el gravamen que afecta a les rendes del capital que superen els 300.000 euros anuals.
Mínim exempt:
  • El mínim exempt s’eleva des dels 14.000 euros actuals a 15.000 euros.
Rendiments del treball:
  • La reducció per rendiments del treball s’eleva fins dels 18.000 euros actuals a 21.000 euros.
Rendiments nets dels mòduls pels autònoms:
  • S’eleva en dos punts, fins al 7%, la reducció per a despeses deduïbles de difícil justificació.
  • S’estableix una rebaixa addicional del 5% en el rendiment net.

Impost de societats:

  • Rebaixa del tipus nominal de l’impost del 25% al ​​23% per a les petites empreses que tinguin una xifra de negoci inferior al milió d’euros.
  • Es redueix en un 50% la possibilitat que els grans grups empresarials compensin les pèrdues de les filials.

Impost sobre les grans fortunes:

Fora dels comptes públics, el Govern de coalició ha dissenyat un impost temporal sobre les grans fortunes amb l’objectiu de neutralitzar les bonificacions a Patrimoni aprovades pels governs regionals del PP. El gravamen afectarà 23.000 contribuents amb més de 3 milions d’euros de patrimoni net. En línies generals es preveu el següent:

  • L’Impost sobre grans fortunes seguirà l’actual normativa de l’Impost de Patrimoni pel que fa a la determinació de la base imposable, reduccions i bonificacions.
  • Es mantindrà l’actual Impost de Patrimoni però la seva quota es podrà deduir de la quota de l’Impost sobre grans fortunes en el cas que el contribuent també hi estigui obligat.

 

Recordem que totes aquestes mesures estan a l’espera de la seva aprovació definitiva i que estan subjectes a modificacions de les que anirem informant puntualment.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors