Compartir
Es considera que existeix recaiguda en un mateix procés d’incapacitat quan es produeixi una nova baixa mèdica per la mateixa o similar patologia dins dels cent vuitanta dies naturals següents a la data d’efectes de l’alta mèdica anterior.

Si transcorren més de cent vuitanta dies (sis mesos), des de la data de l’alta mèdica es tractaria d’un incapacitat temporal (IT) diferent, encara que sigui per la mateixa malaltia i no parlaríem d’una recaiguda. O també, si no han transcorregut cent vuitanta dies la nova baixa es produeix per una patologia o causa totalment diferent de la que havia provocat la baixa inicial.

Destaquem el següent:

Límits temporals de la IT

El límit de la incapacitat temporal és de 365 dies, i l’INSS pot concedir una pròrroga de cent vuitanta dies, fins a arribar als 545 dies.

Per al càlcul d’aquestes durades màximes es tindran en compte els períodes de recaiguda, que seran acumulatius. A l’efecte de determinar la durada del subsidi, es computaran els períodes de recaiguda en un mateix procés.

Què succeeix si la recaiguda es produeix una vegada superat el llindar dels 545 dies?

Extingit el dret a la prestació d’incapacitat temporal pel transcurs del termini de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals de durada, amb declaració d’incapacitat permanent o sense, només es podrà generar dret a la prestació econòmica d’incapacitat temporal per la mateixa o similar patologia, si transcorre un període superior a cent vuitanta dies naturals, a comptar des de la resolució de la incapacitat permanent, sempre que el treballador compleixi els requisits per a això, computant exclusivament les cotitzacions efectuades a partir d’aquesta resolució.

Cobrament de subsidi

A l’ésser una recaiguda, ha de tractar aquesta baixa com si fos una continuació de l’anterior. És a dir, la no percepció del subsidi durant els tres primers dies de la baixa i l’obligació empresarial d’abonar-lo des del quart fins al quinzè dia només es tenen en compte una vegada. .

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors