Compartir

Avui s’ha publicat en el BOE la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, que regula l’ús obligatori de la mascareta a partir del dia 21 de maig. Destaquem el següent:

Que s’ha d’utilitzar ? Qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

 

Qui hi està obligat ? Totes les persones de sis anys en endavant, excepte:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.
  • Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Persones que desenvolupin activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

 

En quins espais resulta obligatori l’ús de la mascareta ?

  • En la via pública.
  • En espais a l’aire lliure.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys 2 metres.

 

Durant quan temps es mantindrà la obligació: Mentre duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors