Compartir

La sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol de 2020 (publicada al BOE del dia 23-09-2020), ha anul·lat l’article del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, que regula l’obligació d’informar Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179). Així doncs, a partir del tercer trimestre de 2020 no existeix l’obligació de presentar aquest model.

Aquesta anul·lació es deu al fet que, abans d’introduir aquesta nova obligació informativa, Espanya hauria d’haver notificat a la Comissió Europea la seva intenció d’aprovar-la, cosa que no va fer.

 

Som administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors