Compartir

El Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de la ocupació, inclou en la seva disposició final quarta diverses mesures relacionades  amb els arrendaments d’habitatges, que resumim a continuació:

Procediments de desnonament: S’amplia fins al 31 de gener de 2021 el termini màxim de suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial.

Grans tenidors d’habitatge:

  • S’estén també fins al 31 de gener de 2021 la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui un gran tenidor o entitat públic i l’arrendatari estigui en situació vulnerable.
  • Recordem que es considera gran tenidor la persona física o jurídica que tingui més de deu immobles urbans (exclosos garatges i trasters) o immobles amb una superfície construïda agregada de més de 1.500 m2.
  • El concepte d’arrendatari vulnerable està definit en l’art. 5 del RDL 11/2020. Amb caràcter general es considera en situació vulnerable quan els ingressos de la unitat familiar de l’arrendatari son inferior a 3 vegades l’IPREM (1.613,52 € mensuals).

 

Pròrroga extraordinària dels arrendaments d’habitatge:

  • S’amplia fins el 31 de gener de 2021 els contractes d’arrendament d’habitatge que es poden acollir a la pròrroga extraordinària de sis mesos. (Es tracta dels contractes que haguessin vençut a partir de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19, 2 d’abril del 2020),
  • La pròrroga serà en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que no s’hagués arribat a un acord diferent entre les parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l’habitatge per a si mateix.

 

No s’ha prorrogat la moratòria hipotecària i la prohibició de tallar el subministraments bàsics: No s’ha prorrogat la moratòria hipotecària i la prohibició del tall de subministraments bàsics com ara l’aigua, l’electricitat i el gas a famílies vulnerables, per la qual cosa totes dues mesures venceran el dia 30 de setembre de 2020.

Som administradors de finques i agents de la propietat immobiliària. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors