Compartir
S’ha obert el termini per a sol·licitar subvencions per l’arranjament interior dels habitatges de persones grans amb càrrec al pressupost del 2023. Les subvencions es concediran sota el regim de concurrència pública no competitiva.

Tal com ens recorda el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, en el DOGC del 12 d’abril es va publicar la RESOLUCIÓ TER/1182/2023, de 4 d’abril, que obre el termini per a sol·licitar les subvencions. Les bases reguladores van ser aprovades en la RESOLUCIÓ TES/1095/2020, de 19 de maig. Destaquem el següent.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge, amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:
    • Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.
    • Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
    •  Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Quantia

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible amb un límit de 4.000 euros per habitatge. El pressupost de les obres que s’ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l’import màxim de 8.000 euros per habitatge, IVA inclòs.

Termini de presentació de sol·licituds

S’inicia el 14 d’abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Mes informació accedint a aquest enllaç.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors