Compartir
Els autònoms que ho desitgin, tenen fins a finals d’abril l’oportunitat per a canviar la seva quota i ajustar-la als seus ingressos reals, amb efectes a partir de l’1 de maig de 2023.

El passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets.

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s’hi adapti amb un màxim de sis canvis a l’any. Un d’aquests canvis es pot demanar abans del 30 d’abril per que entri en vigor a partir del primer de maig.

Als rendiments nets correspon un determinat tram de bases de cotització. Per exemple, uns  rendiments nets mensuals d’entre 1.850 i 2.030 euros, permeten optar a una base de cotització d’entre 1.029,41 i 2.030 euros mensuals.

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social.    Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors