Compartir

La sentència del Tribunal Suprem de 17 de setembre del 2019 reconeix en un litigi a les comunitats de propietaris la condició de consumidors  i declara que la clàusula d’un contracte que lliga a la comunitat  amb una empresa de manteniment d’ascensors per un període de cinc anys es abusiva i l’anul·la en considerar que atempta contra la llei que defensa els consumidors i usuaris.

A Catalunya, la defensa dels consumidors i usuaris està regulada en el Codi de Consum, aprovat per Llei 22/2010, de 20 de juliol.

Destaquem els següents drets dels consumidors, incloses les comunitats de propietaris, pel que fa als serveis que de tracte continuat que tinguin contractats (electricitat, manteniment d’ascensors, etc.):

Procediment de baixa:

 • El procediment per donar-se de baixa no pot ser més complicat que el procediment per donar-se d’alta.
 • En el moment de contractar un servei l’empresa que el subministri haurà d’informar del procediment per a donar-se de baixa i de les indemnitzacions i penalitzacions que comporti la baixa.

 

Continuïtat o qualitat del servei:

 • L’empresa  ha de garantir la continuïtat i la qualitat del servei.
 • L’empresa ha de garantir l’atenció personal al consumidor que ho desitgi, sense procediments o mecanismes automàtics.

 

Conseqüències de la manca de pagament:

 • L’empresa no podrà deixar de donar el servei per manca de pagament si el consumidor hagués presentat una reclamació en relació al rebut o factura.
 • No es pot interrompre el servei sense haver comunicat fefaentment les conseqüències de l’impagament.
 • Per incloure els consumidors en fitxers d’impagats cal que existeix-hi abans un deute cert, vençut i exigible.

 

Prohibició de clàusules abusives: L’empresa subministradora no podrà aplicar les clàusules del contracte que es pugui considerar que son abusives. Seran clàusules abusives les que:

 • Vinculin el contracte a la voluntat de l’empresa.
 • Limitin els drets dels consumidors.
 • Determinin la falta de reciprocitat en el contracte.
 • Imposin al consumidor garanties desproporcionades o l’imposin la càrrega de la prova.
 • Resultin desproporcionades en relació  al perfeccionament i execució del contracte.
 • Siguin contràries a la normes sobre competència i el dret aplicable.

Som administradors de finques i gestionem comunitat de propietaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors