Compartir
L’altíssima inflació actual motivada en gran part per la guerra d’Ucraïna, a prop ja del 10%, ha decidit el Govern central a limitar a un 2%, fins el 30 de juny, l’increment del preu del lloguer dels habitatges.

El BOE del 30 de març publica el RDL 6/2022, pel qual s’adopta mesures urgents. Destaquem el següent:

Contractes de lloguer afectats

Contracte de lloguer d’habitatge la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre el dies 31 de març i 30 de juny de 2022.

Increment de renda

L’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat en data d’aquesta actualització prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte (actualment un 2,02%).

Distinció en el cas que l’arrendador sigui un gran tenidor

Arrendador que NO sigui un gran tenidor: Es podrà pactar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat (actualment representa un increment del 2,02%), però si no s’arriba a aquest acord, llavors no el podrà excedir. En tot cas tindrà com a límit el que s’hagués pactat en el contracte d’arrendament.

Arrendador que SIGUI un gran tenidor: No es podrà pactar aquest increment superior, que per imperatiu legal tindrà com a topall l’Índex de Garantia de Competitivitat que, com hem dit, actualment representa un increment del 2,02%

S’entén com a gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters.

Som agents immobiliaris, API i Administradors de Finques. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors