Compartir

La longitud i la complexitat dels condicionats de les assegurances de vehicles fan que la majoria de les persones no tinguin la capacitat o el temps i la paciència que es necessiten per llegir i entendre les condicions de les assegurances

Segons  un estudi realitzat perl’Escola de negocis d’assegurances i el Consell General de Mediadors, a l’estat espanyol hi ha prop de 10.000.000 de persones que mai seran capaces d’entrendre les condicions de la seva assegurança. Si hi afegim la gran quantitat de persones que mai se les llegiran per falta temps o de paciència, la xifra pot aribar a ser extraordinària.


Per fer aquest estudi,s’ha pres com a mostra deu condicionats generals de les principals asseguradores d’automòbils de tot l’Estat, que en conjunt recapten el 75% de les primes pagades pels assegurats.

Aquesta investigació, s’ha fet en base a unes fórmules reconegudes, que detecten la legibilitat i comprensió de textos, és a dir, l’eficàcia comunicativa. El resultat més “curiós” és que per comprendre bé aquests redactats, s’ha de ser graduat o llicenciat universitari, i en el pitjor dels casos tenir la carrera de Dret o Econòmiques.

Alguns exemples que apareixen en aquest estudi ens poden donar una idea de la complexitat de que parlem:

“La prima de cada uno de los periodos sucesivos será la que resulte de aplicar al riesgo y suma asegurada de las tarifas que, fundadas en la experiencia estadística y criterio técnico-actuarial tenga en cada momento el asegurador”

“Asegurado: La persona física o jurídica que es el titular del interés objeto del seguro. Al asegurado le corresponden los derechos derivados del presente contrato. Del mismo modo, en defecto del tomador, también asume las obligaciones y los deberes derivados del presente contrato”

L’estudi conclou que el sector assegurador ha de fer un esforç urgent per estandaritzar el llenguatge per tal de que la majoria de població el pugui entendre ja que el llenguatge utilitzat en els condicionats de les assegurances respon a  costums enquistades que es remonten anys enrere.

Amb aquest estudi queda de nou manifest la importància de confiar els contractes d’assegurances a un corredor  el qual, per experiència i formació podrà interpretar correctament les condicions i assessorar a l’assegurat.

Estem per resoldre els vostres dubtes i ajudar-vos en qualsevol tema assegurador. No dubteu en contactar-nos al telèfon 972 208 258, o al mail info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors